MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86

FINALIZAREA PROIECTULUI SOCIAL ENTREPRENEURS NETWORK ID 128617

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a implementat în perioada noiembrie 2019 – iulie 2023 proiectul Social Entrepreneurs Network, ID 128617, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Est și Sud-Est. 
 
Următoarele obiective specifice ale proiectului au fost îndeplinite și au adus rezultate:
 
Ø  OBIECTIV SPECIFIC 1
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator al persoanelor care au dorit sa initieze o întreprindere socială: 141 de persoane au absolvit cursul de antreprenor in economia sociala (dintre care 86 de femei), 136 de persoane au absolvit cursul de management strategic (dintre care 83 de femei), 136 persoane care au absolvit cursurile de marketing online (dintre care 83 de femei).
 
Ø  OBIECTIV SPECIFIC 2
Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul celor 2 regiuni de implementare.
 
Ø  OBIECTIV SPECIFIC 3
Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru întreprinderi de economie socială: 30 de planuri de afaceri propuse de reprezentanti ai grupului tinta – aprobate spre finantare, 28 de intreprinderi de economie sociala infiintate, 28 de planuri de afaceri implementate (12 in NE si 16 in SE)
 
Ø  OBIECTIV SPECIFIC 4
Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Est și a regiunii Sud-Est prin crearea a 89 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate. (39 in NE si 50 in SE)
 
Ø  OBIECTIV SPECIFIC 5
Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori sociali să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Est și regiunii Sud-Est care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului.
 
Printre rezultatele proiectului se numară realizarea studiului intitulat „Economia sociala – vector al dezvoltarii regiunilor Nord Est si Sud Est”, care a evidentiat:
-      Unul din punctele slabe ale firmelor de economie sociala din aceste regiuni este: identificarea cu greu a forței de muncă necesare – 53,8%;
-      Principalele dificultati intampinate: volumul scăzut al vănzărilor– 52%; taxe si impozite ridicate - 44%
-      Principalele probleme sociale din zonele de implementare: existenta unui numar mare de persoane vulnerabile - 53.8%
-      100% din respondenții chestionarului au menționat că întreprinderea socială administrată de ei contribuie semnificativ la rezolvarea problemelor sociale din zonă.
-      8 din 10 antreprenori vor diversifica produsele/serviciile oferite, în viitor
-      6 din 10 antreprenori au la dispoziție resurse proprii, 2 din 10 vor apela la credite bancare, și doar 1 din 10 va căuta atragerea de noi parteneri
 
Întreprinderea a adus rezultate pozitive si in mediul economic local, deoarece am angajat 3 persoane, din care 2 provenind din somaj, 2 fiind de sex feminin, reducand astfel disparitatile de pe piata muncii si oferind posibilitatea de a munci atat barbatilor, cat si femeilor. Creșterea veniturilor si un loc de munca stabil a adus mai multa siguranța financiara in familiile angajaților. Deși desfășuram si activitate economica prin închirierea bazei sportive contra unei taxe orare oricăror persoane, acordam prioritate individului şi obiectivelor sociale faţă de creșterea profitului, fiind preocupați mai mult de îndeplinirea misiunii noastre sociale, si anume aceea de a menține angajata 1 persoana provenind din șomaj si de a asigura accesul gratuit la toate serviciile noastre tuturor copiilor din medii defavorizate.” (Tiber Teodor - Fairplay Multisports SRL)
 
Misiunea socială a întreprinderii Rich Dent Labor SRL, constă în angajarea a doua persoane vulnerabile - pensionari. Știu că se află în dificultatea de a-și găsi un loc de muncă din cauza vârstei și că sunt foarte multe persoane care pe perioada pandemiei s-au întors în Romania din Diaspora și încearcă să se reintegreze pe piața muncii. Un alt obiectiv social al întreprinderii a fost în organizarea în primul an de activitate a minim 3 workshop-uri pentru minim 60 de copii cu scopul de conștientizare a sănătății orale, iar în al doilea an de activitate organizarea a minim 3 workshop-uri pentru minim 60 de copii. Și pe acesta l-am realizat cu succes și cu un mare drag, pentru că este cu și despre copii minunați și isteți, copii care ne-au primit cu drag și nerăbdare, care ne-au ascultat și totodata ne-au pus sute de intrebări. Obiectivele activității au fost promovarea conceptului de educație sanitară în rândul preșcolarilor, înțelegerea și însușirea noțiunilor de sănătate, boală, dinte afectat, însușirea normelor de comportament care să asigure sănătatea cavității orale și prevenirea îmbolnăvirilor, explicarea necesității controlului periodic în cabinetul stomatologic, etc. A fost si va fi mereu o plăcere să stăm în mijlocul lor și să le împărtășim cunoștințele cumulate în toți acești ani de experiență profesională.” (Ricea Bianca - Rich Dent Labor SRL)
 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020.


Date de contact:
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)
Telefon: 021.312.68.93 / 0767566276
Adresă sediu beneficiar: Municipiul București, Sector 1, Piața Walter Mărăcieanu, nr. 1-3, intrarea 1, etajul 1.